Atlikti darbai

< Atgal

Rūšiavimas:
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
The European Energy Efficiency Fund
Klaipėdos Universiteto ligoninės pastatų modernizavimas ESCO/ETPT modeliu
Darbas vykdomas
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
adelphi GmbH
Horizon2020 projektas European Union City Facility
Darbas vykdomas
UAB Jonavos šilumos tinklai
Biokuro kogeneracinės jėgainės projektas Jonavoje
Darbas vykdomas
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
The European Energy Efficency Fund
Ukmergės raj. sav. viešos paskirties pastatų modernizavimas ESCO modelio būdu
Darbas vykdomas
The European Energy Efficiency Fund
Kauno raj. savivaldybės gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas ETPT/ ESCO modelio būdu.
Darbas vykdomas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
European Investment Bank
CŠT sistemos modernizavimo Kamianske (Ukraina) Investicijų programos parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
Horishni Plavni šilumos ūkio modernizavimas
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
United States Agency for International Development
Ukrainos šilumos sektoriaus teisinės bazės kūrimas
European Commission (EuropeAid)
Moldavijos energijos ir biomasės plėtros projektas
European Bank for Reconstruction and Development
EBRD strateginio dokumento Rytų ir Pietų Europai, Azijai parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
UAB „EPSO-G"
Konsultacijos dėl energijos vartojimo tyrimo.
AB „Latvijas Gaze"
Konsultacijos dėl gamtinių dujų sektoriaus Lietuvoje, gamtinių dujų reguliavimo ir taikomos kainodaros.
UAB „Šakių šilumos tinklai"
Šakių miesto šilumos tinklų pervedimo darbui žematemperatūriniu rėžimu galimybių studija.
UžsakovasPaslaugų objektas Šilumos kainodaros paslaugos
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Būtinųjų reguliuojamų sąnaudų ir skatinamojo reguliavimo šilumos kainodaroje vertinimas.
UžsakovasPaslaugų objektas Pramonės ir pastatų energetinis auditas
AB „Šiaulių energija"
Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti.
AB „Amber Grid"
Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti.
LITGRID AB
Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti.
UAB „Kauno vandenys"
Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti.
AB „Lietuvos geležinkeliai"
Transporto auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti.
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai 2005 - 2015 vertinimas
UžsakovasPaslaugų objektas Pramonės ir pastatų energetinis auditas
UAB "Vinapack"
Energijos vartojimo auditas pramonės įmonėje UAB „Vinapack“
AB "Lifosa"
Energijos, žaliavų ir vandens vartojimo auditas įmonėje AB "Lifosa".
AB "Vilniaus baldai"
Energijos vartojimo auditas pramonės įmonėje AB "Vilniaus baldai"
AB „Kauno Grūdai“
Energijos vartojimo auditas pramonės įmonėje AB „Kauno Grūdai“
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
LR energetikos ministerija
Gamtinių dujų tiekimo sutrikimų Lietuvoje rizikų vertinimas ir galimų scenarijų modeliavimas.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Panevėžio miesto gatvių apšvietimo galimybių studija ir investicinis planas pagal ESCO modelį.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Techninė pagalba sukuriant energijos taupymo paslaugų tiekėjo (ESCO) rinką Lietuvoje pastatų modernizavimo srityje
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
UAB "Plungės bioenergija"
Įmonės veiklos analizė ir investicijų plano parengimas.
AB "Šiaulių energija"
Pietinės katilinės ir temofikacinės elektrinės atliekinės energijos išnaudojimo verslo planas.
UžsakovasPaslaugų objektas Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams
AB ORLEN Lietuva
Konsultacinės paslaugos įgyvendinant projektus energijos efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimo energijos gamybai srityse AB ORLEN Lietuva valdomoje Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje.
Darbas vykdomas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
UAB „Utenos šilumos tinklai“
UAB „Utenos šilumos tinklai“ gamybos šaltinio tolimesnio vystymo bei katilinės teritorijoje esamo mazuto ūkio pertvarkymo galimybių studija
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Dujų infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo potencialo įvertinimas. Darbas atliekamas siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES "Dėl energijos vartojimo efektyvumo" reikalavimus
UžsakovasPaslaugų objektas Pramonės ir pastatų energetinis auditas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo pramonės įmonėse potencialo ir priemonių, skatinančių efektyviai vartoti įvairias energijos rūšis, nustatymas. Darbas atliekamas siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES reikalavimus
AB „Giraitės Ginkluotės Gamykla“
Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti
UžsakovasPaslaugų objektas Pramonės ir pastatų energetinis auditas
UAB „Viking Malt“
Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti
UAB „MARS Lietuva"
Energijos vartojimo auditas ir rekomendacijų kuro diversifikavimui į atsinaujinančius energijos išteklius parengimas
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Energijos vartojimo efektyvumo projektų Lietuvos viešajame sektoriuje rinkos paklausos studija
AB „Žemaitijos pienas“
Energijos vartojimo auditas ir rekomendacijų energijos efektyvumo didinimui parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
AB „Jonavos šilumos tinklai“
AB „Jonavos šilumos tinklai“ 12-kos Jonavos rajono įstaigų šilumos ūkio perėmimo įtaka šilumos kainai
AB „Jonavos šilumos tinklai“
Ruklos gyvenvietės katilinės rekonstravimas įrengiant biokuro katilinę
UAB „Toksika“
UAB „Toksika“ atliekų utilizavimo procese susidarančios atliekinės šilumos panaudojimo tiekiant į Šiaulių miestą galimybių studija
UAB „Keliukai“
Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių statybos Kauno rajono teritorijoje galimybių studija
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Biokuro panaudojimo šilumos gamybai Mažeikiuose galimybių studija
KPMG Baltics, UAB
Papildomų konsultacinių paslaugų dėl Vilniaus TE-3 pritaikymo kūrenti vietiniu kuru galimybių studijos parengimo paslaugos
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Energijos vartojimo efektyvumo projektų Lietuvos viešajame sektoriuje rinkos paklausos studija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Technologinių šilumos energijos nuostolių normavimo šilumos kainodaros tikslais analizės paslaugos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo studijos parengimo paslaugos
LR energetikos ministerija
Gamtinių dujų tiekimo sutrikimų Lietuvoje rizikų vertinimas ir galimų scenarijų modeliavimas
UžsakovasPaslaugų objektas Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams
UAB „Tauragės šilumos tinklai“
Beržės katilinės rekonstravimas įrengiant 6 MW biokuro katilą vietoj 13,4 MW mazuto katilo
UžsakovasPaslaugų objektas Šilumos kainodaros paslaugos
UAB „Varėnos šiluma“
Šilumos kainos dedamųjų projekto parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
AB „LITGRID“
Vėjo elektrinių generuojamos galios prognozavimo paslaugos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių bei šilumos paskirstymo metodų analizė ir tobulinimas
AB „Lietuvos dujos“
Atskirų kuro rūšių aplinkos taršos palyginimo, gamtinių dujų poreikių scenarijų ir jų palyginimo, dujų tiekimo šaltinių ir pardavimų planavimo studija
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo Lietuvos energetikos įmonėse taisyklių projekto parengimas
AB „Amber Grid“
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų apskaitos sistemų ir komercinių atsiskaitymų pertvarkymo koncepcijos bei jos įgyvendinimo plano parengimas ryšium su numatomu skirtingos sudėties ir kokybės gamtinių dujų tiekimu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Lietuvos nuotekų valymo įrenginių nuotekose susidarančio metano kiekio tyrimai ir įvertinimas
UžsakovasPaslaugų objektas Pramonės ir pastatų energetinis auditas
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Energetinio audito Vilniaus specialiajam lopšeliui – darželiui „Žolynėlis“ parengimo paslaugos
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Energetinio audito Vilniaus lopšeliui – darželiui „Gintarėlis“ parengimo paslaugos
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Energetinio audito Vilniaus Šeškinės vidurinei mokyklai parengimo paslaugos
Lietuvos dailės muziejus
Energijos vartojimo audito P. Gudyno restauravimo centro pastatams parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
Trakų rajono Savivaldybės administracija
Lentvario šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimas ir atnaujinimas
KPMG Baltics, UAB
Konsultacinės AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausančių kurą deginančių įrenginių pertvarkymo paslaugos
Eesti Energia AS
Kogeneracijos rinkos tyrimas: šilumos gamybos analizė Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Visagino centralizuoto šilumos tiekimo sistemose
KPMG Baltics, UAB
UAB „Vilniaus energija“ 2013-03-21 raštu pateikto investicinio projekto (pasiūlymo) II dalies teisinis, finansinis ir technologinis vertinimas, įvardinant galimas šio investicinio pasiūlymo alternatyvas bei įtaką AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įsipareigoji
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Biokuro panaudojimo šilumos gamybai Mažeikiuose“ galimybių studija
UAB „Anykščių šiluma“
Galimybių studija „Šilumos gamybos objektų, naudojančių biokurą arba vietinius kuro resursus, Anykščių mieste įrengimas“
UAB „Tauragės šilumos tinklai“
UAB Tauragės šilumos tinklų Beržės rajoninės katilinės rekonstrukcijos investicinio projekto paruošimo paslaugos
UAB „Radviliškio šiluma“
Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį
KPMG Baltics, UAB
Konsultacinės paslaugos dėl Petrašiūnų biokurą naudojančios kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimo ekonominių-finansinių sąlygų parengimo
AB „Šiaulių energija“
Projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, Pramonės g. 10, Šiauliuose“ galimybių studija
AB „LESTO“
Šildymo paslaugų projektas, pasinaudojant šilumos siurbliais ar alternatyvia elektra pagrįsta technologija
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Biokuro panaudojimo šilumos gamybai Mažeikiuose galimybių studija
UžsakovasPaslaugų objektas Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams
UAB „Varėnos pienelis“
Leduoto vandens kompresorinės modernizavimas mažinant aplinkos taršą
AB „Jonavos šilumos tinklai“
3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija
UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Nemenčinės mieste ir Bezdonių mietelyje
AB „Šiaulių energija“
Tilvyčio katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuro katilinę, Tilvyčio g. 15, Kuršėnuose
AB „Šiaulių energija“
Projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, Pramonės g. 10, Šiauliuose“ galimybių studija
UAB „Utenos šilumos tinklai“
Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK
UAB „Radviliškio šiluma“
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ III etapas“
AB „Žemaitijos pienas“
Katilinės modernizavimas siekiant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius energijos gamybai
UAB „Radviliškio šiluma“
Projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ II etapas“ paraiškos parengimas
UAB „Radviliškio šiluma“
Projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ I etapas“ paraiškos parengimas
UAB „Radviliškio šiluma“
Projekto „Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį“ paraiškos parengimas
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
Projekto „Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ paraiškos parengimas
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
Projekto „Biokuro panaudojimas šilumos gamybai Šalčininkuose“ paraiškos parengimas
UAB „Birštono šiluma“
Projekto „Kondensacinio dūmų ekonomaizerio įrengimas Birštono rajoninėje katilinėje“ paraiškos parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Šilumos kainodaros paslaugos
AB „Jonavos šilumos tinklai“
Kompleksinės AB „Jonavos šilumos tinklai“ vykdomos reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos programos parengimas
Glimstedt
UAB „Kretingos šilumos tinklai“ veiklos ir valdymo auditas ir rekomendacijų dėl veiklos tobulinimo pateikimas
AB „Klaipėdos mediena“
Paraiškos dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties nustatymo parengimas, elektros energijos supirkimo kainos skaičiavimas, Projekto ir elektros energijos supirkimo kainos derinimas su atsakingomis institucijomis
AB „Jonavos šilumos tinklai“
Kompleksinės AB „Jonavos šilumos tinklai“ vykdomos reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos programos parengimas
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Lietuvos savivaldybėse priežastingumo tyrimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Dėl atsisakymo centralizuotai tiekti karštą vandenį ne šildymo sezono metu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio naudojimo Lietuvoje 1990-2011 m. analizė
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
AB „Klaipėdos energija“
AB „Klaipėdos energija“ techninės ir ekonominės perspektyvos laikotarpiui iki 2020 metų modeliavimas ir direktyvinių planų įgyvendinimo strategijos parengimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
1 Etapas. „Biodujas gaminančių ir tiekiančių į gamtinių dujų tinklus objektų valstybinio reguliavimo teisės aktų analizė ir galimybių investicinei veiklai įvertinimas 2 Etapas. „Pilotinės biodujų gamybos ir gryninimo stoties investicinių ir eksploatacinių
UAB „ENERGETIKOS LINIJOS“
Kauno kogeneracinės elektrinės parengiamosios inžinerinės paslaugos. Vertinimo objektas – projekto plėtros plano, ekonominė dalis
AB „Jonavos šilumos tinklai“
AB „Jonavos šilumos tinklai“ investicinės veiklos ir nepriklausomų šilumos gamintojų įtaka šilumos kainai 2012-2017 laikotarpiu
UžsakovasPaslaugų objektas Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams
AB „Visagino energija“
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste
UAB „Raseinių šilumos tinklai“
Projekto „Raseinių m. katilinės rekonstrukcija pastatant 5 MW biokuro katilą ir kondensacinį ekonomaizerį“ paraiškos parengimas
UAB „Fortum Joniškio energija“
Pakluonių katilinės rekonstrukcija – iškastinio kuro keitimas į atsinaujinantį kurą ir naujos melioratorių biokuro katilinės statyba ir prijungimas prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos
UAB „Agaras“
Žemės ūkio atliekų panaudojimas energijos gamybai
AB „Grigiškės“
Naujo biokuro katilo statyba AB „Grigiškės“
UžsakovasPaslaugų objektas Šilumos kainodaros paslaugos
AB „Simega“
Šilumos kainos dedamųjų projekto parengimas
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“
Pastatų modernizacijos įtaka UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos savikainos pastoviajai dedamajai
UAB „Birštono šiluma“
Lengvatinių šilumos kainų skaičiuojamojo modelio sudarymas
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
UAB „Energetikos linijos“
Šilumos gamybos įrenginių, naudojančių biokurą, statybos Garliavos rajoninėje katilinėje galimybių studija
UAB „Energetikos linijos“
Žemės sklypo esančio Kaune, su jame esančiais statiniais, panaudojimo biokuro katilinės statybai galimybių studija
UAB „Fortum Joniškio energija“
Biokuro katilo įrengimo, UAB „Fortum Joniškio energija“ katilinėje, investicinis verslo planas
UAB „Fortum Joniškio energija“
Dujinį kurą naudojanti kogeneracinė jėgainė UAB „Fortum Joniškio energija“ katilinėje
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus teisiniai, ekonominiai bei techniniai rodikliai Lietuvoje ir kitose „pereinamosios“ ekonomikos šalyse tiriamasis darbas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija
Energetinių paslaugų bendrovių (EPB) atsiradimo ir plėtros kliūčių teisinė analizė, kliūčių pašalinimo būdai. teisinių EPB atsiradimo ir plėtros prielaidų atsiradimas
Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose programa
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
UAB „Energetikos linijos“
Biokuro plėtros ir efektyvesnio jo panaudojimo šilumos gamyboje Mažeikių RK
UAB „Vilniaus energija“
Biodujų parengimo transportuoti dujotiekiais ruošimo kaštai
UAB „Energetikos linijos“
Mažeikių miesto katilinės plėtra, pastatant 8MW galio biokuru kūrenamą katilą, verslo planas kredito įstaigai ir investicinio projekto pagrindimas ir įkomponavimas į šilumos kainodarą pagal VKEKK reikalavimus
UAB „Komunalinių paslaugų centras“
Kauno rajono šilumos gamybos šaltinių renovacijos galimybių studija
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Biokogeneracijos skatinimo Lietuvoje įvertinimas ir pasiūlymai rėmimo bei kainodaros mechanizmų tobulinimui
UžsakovasPaslaugų objektas Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos
UAB „Energetikos linijos“
Pikinės elektros energijos gamybos bendrovėje „Vilniaus energija“ galimybių studijos“ parengimas
UAB „Litesko“
UAB „Litesko“ atskirtų filialų detalių verslo planų paruošimo paslaugos
UžsakovasPaslaugų objektas Energetikos planavimas
UAB „COWI Lietuva“
Šilumos kainų nustatymo metodikos atitikimo Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimams, metodikos rengimo, tvirtinimo ir kainų nustatymo procedūrų analizė ir rekomendacijų dėl šilumos kainodaros teisinio reglamentavimo tobulinimo parengimas