< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Projekto „Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ paraiškos parengimas

Užsakovas: UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: 2013 metais parengėme UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ projekto „Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ paraišką, investicijų projektą, atranką poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, pirkimo dokumentus pirkimui „iki rakto“ ir kitus dokumentus reikalingus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP2-4.2-ŪM-02-K priemones „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Projekte numatyta modernizuoti 4,0 km šilumos tiekimo trasų, paklojant naujus, pramoniniu būdu izoliuotus, bekanaliniu būdu klojamus vamzdynus. Projektui 2013 metais buvo skirta 2,0 mln. Lt investicinė parama.