< Atgal
Energetikos planavimas

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainų Lietuvos savivaldybėse priežastingumo tyrimas

Užsakovas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Metai: 2011-2012

 

Paslaugų aprašymas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu atlikta studija, kurios tikslas buvo išnagrinėti Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) bendrovėse susiklosčiusių šilumos kainų skirtumus įvertinant valstybės politikos, savivaldybių sprendimų ir šilumos tiekėjų veiklos įtaką bei poveikį galutinėms kainoms. Atliekant tyrimą šilumos tiekimo įmonės buvo vertinamos pagal įvairius ekonominius bei technologinius rodiklius, tokiu būdu identifikuojant problemines centralizuoto šilumos tiekimo įmones. Darbe buvo siūlomi sprendimai, padėsiantys optimizuoti įmonių šilumos gamybos, veiklos bei perdavimo sąnaudas.