< Atgal
Šilumos kainodaros paslaugos

Kompleksinės AB „Jonavos šilumos tinklai“ vykdomos reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos programos parengimas

Užsakovas: AB „Jonavos šilumos tinklai“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Suteiktos paslaugos atliekant reguliuojamos veiklos analizę:

  • Planuojamų investicinių projektų įtaka palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms ir siekiant stabilizuoti šilumos kainą Jonavos mieste
  • AB "Jonavos šilumos tinklai" Šilumos kainos dedamųjų, skaičiuojamų vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos šilumos kainų nustatymo metodikos aktualia redakcija, kitimo 2012- 2017 m. nustatymas: (1.) Tarifo kitimas tęsiant esamą situaciją; (2.) Biokuro katilų įvedimo į eksploataciją pasekmės; (3.) Nepriklausomu šilumos gamintojų įtaka pagal šiuo metu galiojančią kainodarą; (4.) Ilgalaikių įsiskolinimų kitimas; (5.) Turto atlaisvinimas nuo įkeitimo laikotarpyje; (6.) Esamos bazinės kainos atitikimo sąnaudoms analizė; (7.) Kitos užduotys pagal aktualumą;
  • AB „Jonavos šilumos tinklai“ veiksmų strategija.