< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Kauno kogeneracinės elektrinės parengiamosios inžinerinės paslaugos. Vertinimo objektas – projekto plėtros plano, ekonominė dalis

Užsakovas: UAB „ENERGETIKOS LINIJOS“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: Įvertinus Lietuvoje galiojančią teisinę bazę (dėl elektros, šilumos gamybos ir pardavimo sąlygų, galimybes deginti komunalines atliekas) buvo suformuoti pasirinktų nagrinėjamų komunalines atliekas deginančių technologinių alternatyvų energijos realizavimo scenarijai (t.y. pagaminta šiluma parduodama rinkos sąlygomis, konkurencinga kaina, parduodama tik pikinė šilumos energija, šilumos energija netiekiama į centralizuotus šilumos tiekimo tinklus), kuriais remiantis paskaičiuota gaminamos energijos savikaina (elektros ir šilumos) nustatant komunalinių atliekų deginimo kainą. Atlikta nagrinėjamų alternatyvų finansinė-ekonominė ir rizikos faktorių jautrumo analizė. Išvadose pateiktos rekomendacijos dėl tikslingiausios alternatyvos pasirinkimo.