< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę, Pramonės g. 10, Šiauliuose“ galimybių studija

Užsakovas: AB „Šiaulių energija“
Metai: 2013

Paslaugų aprašymas: AB „Šiaulių energija“ užsakymu buvo parengta Pietinės katilinės rekonstravimo galimybių studija. Buvo išnagrinėtos galimybės Pietinėje katilinėje įrengti 20 MW galios, 30 MW galios ir 40 MW galios biokuro katilines, įvertinta šių projektų įtaka šilumos kainos kitimui. Atlikus analizę parengtas optimalus Pietinės katilinės rekonstravimo planas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę. Buvo suderintos naujo 20 MW galios biokuro katilo investicijos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, paruošta paraiška projekto finansavimui gauti iš Lietuvos verslo paramos agentūros.