< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Žemės sklypo esančio Kaune, su jame esančiais statiniais, panaudojimo biokuro katilinės statybai galimybių studija

Užsakovas: UAB „Energetikos linijos“
Metai: 2011

 

Paslaugų aprašymas: Galimybių studijos objektas yra 16 MW biokuru kūrenamos katilinės statyba Kaune. Darbe pateikiama teritorijų planavimo ir norminių dokumentų analizė (įskaitant ir šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką), detalizuoti preliminarūs techniniai sprendimai skirti katilinės statybai. Atliktas ekonominis-finansinis projekto vertinimas.