< Atgal
Energetikos planavimas

Technologinių šilumos energijos nuostolių normavimo šilumos kainodaros tikslais analizės paslaugos

Užsakovas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Metai: 2013-2014

 

Paslaugų aprašymas: Darbo tikslas yra pateikti pasiūlymus ir patikslinti naudojamus šilumos ir garo perdavimo technologinių nuostolių, pripažįstamų šilumos tiekimo reguliuojamoje veikloje norminiais technologiniais nuostoliais (reguliuojamomis sąnaudomis), nustatymo metodiką. Darbe atliktas šilumos ir garo tiekimo vamzdynų technologinių nuostolių nustatymo metodikos bendrųjų šilumos nuostolių skaičiavimo principų ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos naudojamų prielaidų patikrinimas. Įvertinus Lietuvoje esančių centralizuotų šilumos perdavimo tinklų konstrukcijas bei medžiagas praplėstos naudojamos prielaidos. Užsakovo pateiktai skaičiuoklei nustatyti trūkumai, suformuoti pasiūlymai kaip patobulinti skaičiuoklę. Skaičiuoklėje atnaujinta pagal siūlymus ir praplėsta garotiekio vamzdynų šilumos nuostolių skaičiavimui. Parengti siūlymai dėl tolimesnio metodikos taikymo nustatant šilumos kainas.