Paslaugos

< Atgal

Energetikos ir aplinkosaugos projektų finansavimas

images/4.png

UAB „Ekotermija" darbuotojai turi didžiausią patirtį Lietuvoje rengiant dokumentus finansavimui pagal šias iniciatyvas:

 • Europos Sąjungos struktūriniai fondai
 • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
 • Klimato kaitos specialioji programa
 • Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
 • Horizon2020 programa https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

Ilgalaikės paskolos (iki 25 metų):

 • European Energy Efficiency Fund https://www.eeef.eu/home.html
 • European Investment Bank Elena initiative https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
 • Europos Investicijų Banko perskolinimo mechanizmas https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-skolos-valdymas/eib-perskolinimas
 • Modernisation fund https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en 
 • Innovation fund https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
 • Council of Europe Development Bank https://coebank.org/en/
 • European Bank for Reconstruction and Development https://www.ebrd.com/home


Užsakovui pageidaujant teikiame projekto valdymo arba administravimo paslaugas, kurių tikslas užtikrinti tinkamą, savalaikį ir kokybišką projekto įgyvendinimą gaunant paramą

Plačiau apie parengtus projektus ir jų paraiškas rasite Plačiau

Kitos mūsų teikiamos paslaugos