< Atgal
Energetikos planavimas

Atskirų kuro rūšių aplinkos taršos palyginimo, gamtinių dujų poreikių scenarijų ir jų palyginimo, dujų tiekimo šaltinių ir pardavimų planavimo studija

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“
Metai: 2012-2013

 

Paslaugų aprašymas: Šio darbo tikslas buvo parengti atskirų kuro rūšių poreikio kitimo bei atskirų kuro rūšių aplinkos taršos palyginimo studiją. Studija atlikta įvertinus 2008-2012 m. atliktus skirtingų institucijų darytus tyrimus, analizuojančias bei prognozuojančias ar su šiomis prognozėmis susijusias studijas. Darbe išanalizuotas atskirų kuro rūšių vartojimas, vartojimo perspektyvos bei palyginta atskirų kuro rūšių tarša aplinkai. Pateikta gamtinių dujų pardavimo Lietuvos rinkoje nuo 2013 iki 2030 metų vartojimo perspektyva, įvertinant Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros ir vystymo strategijas, ypač susijusias su alternatyvių energijos išteklių naudojimo skatinimu, įgyvendinamus strateginius energetikos projektus, vykdomas ir numatomas įmonių ar šalies investicijas, susijusias su alternatyvių energijos išteklių naudojimo skatinimu bei jų įtaką gamtinių dujų rinkai. Studijoje parengti kelis gamtinių dujų vartojimo scenarijai 2013-2030 metams, kurie apima dujų pirkimo (importo) kainos kitimo poveikį vartojimo apimtims, dujų importo ir (ar) gavybos šaltinių įtaką, ilgalaikių ir trumpalaikių sutarčių rinkoje sudarymo perspektyvas atsižvelgiant į Lietuvos energetikos sektorius plėtros ir vystymo specifiką, vykdomas ir numatomas įmonių ar valstybės investicijas, patvirtintas prioritetines plėtros kryptis ir ūkio plėtros strategijas.