< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ III etapas“

Užsakovas: UAB „Radviliškio šiluma“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: UAB „Radviliškio šiluma“ užsakymu atlikta UAB įmonės esamos finansinės būklės analizė, nustatyti pagrindiniai techniniai – ekonominiai veiklos rodikliai, identifikuotas trasų modernizacijos poreikis. Darbe pateikiamas trasų modernizavimo projekto investicijų poreikis ir investavimo planas, finansinių srautų, jautrumo ir rizikos analizės. Paruošta trasų modernizavimo paraiška Lietuvos verslo paramos agentūrai.