< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste

Užsakovas: AB „Visagino energija“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: Siekiant AB „Grigiškės“ pastatyti pirmąjį 8 MW biokuro katilą su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu buvo parengta paraiška ir susiję dokumentai siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projektui 2012 metais buvo skirta 5,562 mln. Lt investicinė parama.