< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių statybos Kauno rajono teritorijoje galimybių studija

Užsakovas: UAB „Keliukai“
Metai: 2013-2014

 

Paslaugų aprašymas: Šio darbo tikslas buvo techniniu ir ekonominiu požiūriais įvertinti biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių statybos galimybes Kauno rajone. Galimybių studijoje išnagrinėta nepriklausomo šilumos gamintojo veiklos teisinė aplinka, techniniu ir ekonominiu požiūriu parinkta optimali šilumos gamybos įrenginių galia, numatyta preliminari katilinės ir prisijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vietos. Verslo plane pateiktos šilumos gamybos eksploatacinės sąnaudos, investicijos į projektą, finansinių srautų, rizikos analizės, ekonominio atsipirkimo skaičiavimai. Parengtos rekomendacijos šilumos gamybos veiklos organizavimo struktūrai, pateiktas projekto įgyvendinimo planas.