< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Tilvyčio katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuro katilinę, Tilvyčio g. 15, Kuršėnuose

Užsakovas: AB „Šiaulių energija“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Darbo tikslas buvo parengti AB “Šiaulių energija” Tilvyčio katilinės rekonstravimo galimybių studiją, įrengiant 3 MW galios biokuro katilinę. Įvertintas šio projekto ekonominis ir aplinkosauginis efektai, suderintos investicijos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, paruošta paraiška projekto finansavimui gauti iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.