< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Projekto „Raseinių m. katilinės rekonstrukcija pastatant 5 MW biokuro katilą ir kondensacinį ekonomaizerį“ paraiškos parengimas

Užsakovas: UAB „Raseinių šilumos tinklai“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: 2012 metais parengėme UAB „Raseinių šilumos tinklai“ projekto „Raseinių m. katilinės rekonstrukcija pastatant 5 MW biokuro katilą ir kondensacinį ekonomaizerį“ paraišką, investicijų projektą, pirkimo dokumentus katilinės pirkimui „iki rakto“ ir kitus dokumentus reikalingus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projektui 2013 metais buvo skirta 5,96 mln. Lt investicinė parama. UAB „Ekotermija“ vykdo projekto įgyvendinimo priežiūrą iki pilno projekto užbaigimo.