< Atgal
Energetikos planavimas

Ukmergės raj. sav. viešos paskirties pastatų modernizavimas ESCO modelio būdu

Ukmergės raj. sav. viešos paskirties pastatų modernizavimas ESCO/ ETPT modelio būdu

 Sutartį įgyvendina Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys partneriai - Advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai, UAB Eurointegracijos projektai ir UAB Ekotermija.

Paslaugos apima techninę Ukmergės raj. savivaldybės 5 (penkių) viešos paskirties pastatų (darželiai, mokyklos) Energijos vartojimo auditų parengimą, mikroklimato sąlygų nustatytų higienos normose matavimus, su viešuojo pirkimo procedūra (privataus subjekto atranka) susijusių dokumentų, įskaitant energijos taupymo paslaugų sutarties, techninės specifikacijos bei pirkimo dokumentų, parengimą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Energijos Taupymo Paslaugų Tiekėjo (ETPT) modeliu, Viešojo ir Privataus Sektorių Partnerystės (VPSP) būdu. Parengtų dokumentų pagrindu paskelbta viešojo pirkimo (privataus subjekto atrankos)  procedūra.