< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Biokuro panaudojimo šilumos gamybai Mažeikiuose galimybių studija

Užsakovas: UAB „Mažeikių šilumos tinklai"
Metai: 2013

Paslaugų aprašymas: UAB „Mažeikių šilumos tinklai", siekdami išlaikyti vieną mažiausių ir stabiliausių šilumos kainų vartotojams bei nepadidinti importuojamų gamtinių dujų kiekio, 2014 m. Mažeikių RK planuoja vietoj senų iš eksploatacijos išvedamų biokuro katilų (biokuro garo katilą Nr.4 DE 25-14 ir vandens šildymo katilą Nr. 7 DE 25-14) įrengti naujus, efektyvius ir modernius, tokį pat kurą naudojančius įrenginius. Nauji biokuro katilai būtų statomi demontuojamų vietoję. Planuojama naujų biokuro katilų suminė šiluminė galia 16 MW (2 vnt. po 8 MW). Nauji biokuro katilai būtų integruoti į bendrą katilinės technologinę schemą ir prijungti prie esamų inžinerinių tinklų. Skaičiuojama, kad nauji biokuro vandens šildymo katilai vidutiniškai per metus į miesto tinklą pateiktų apie 20 tūkst. MWh šilumos. Įgyvendinus projektą, jau per pirmus metus vartotojai už šildymą išleistų iki 0,8 mln. Lt mažiau.