< Atgal
Pramonės ir pastatų energetinis auditas

Energijos vartojimo auditas ir rekomendacijų energijos efektyvumo didinimui parengimas

Užsakovas: AB „Žemaitijos pienas“
Metai: 2014

Paslaugų aprašymasAB „Žemaitijos pienas“ gamybinei bazei Telšiuose buvo atliktas energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas vadovaujantis „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“. Nagrinėjant efektyvių energijos priemonių įdiegimo galimybes buvo atlikta: šaldymo įrangos, leduoto vandens paruošimo su ledo akumuliacija, vamzdynų (garo, kondensato, karšto vandens, tiekiamo, grįžtamo termofikacinio vandens) apšiltinimo, apšvietimo modernizavimo (T8 lempų/šviestuvų keitimas į LED lempas/šviestuvus), elektros energijos rinkos: nepriklausomų elektros tiekėjų bei elektros energijos persiuntimo paslaugos – elektros planų, efektyvumo analizės.