< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Lentvario šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimas ir atnaujinimas

Užsakovas: Trakų rajono Savivaldybės administracija
Metai: 2012-2013

 

Paslaugų aprašymas: Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai ir kurio tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
Esamos būklės rengimo stadijoje yra analizuojamos esamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos, nagrinėjamas teritorijos aprūpinimo kuro ir energijos ištekliais lygis, apžvelgiami patvirtinti teritorijų planavimo bei strateginio planavimo dokumentai, kuriuose yra nustatytos šilumos ūkio vystymosi nagrinėjamojoje teritorijoje kryptys. Nustatytos pagrindinės problemos bus sprendžiamos tolimesnėse specialiojo plano rengimo stadijose. Parengta Lentvario šilumos ūkio plano peržiūrėjimo ir atnaujinimo koncepcija.