< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Šilumos gamybos įrenginių, naudojančių biokurą, statybos Garliavos rajoninėje katilinėje galimybių studija

Užsakovas: UAB „Energetikos linijos“
Metai: 2011

 

Paslaugų aprašymas: Studijoje pateikiama Garliavos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio analizė ir pateikiami sprendimai dėl šilumos gamybos įrenginių įrengimo. Analizuojami keli techniniai šilumos gamybos variantai, pateikiant kiekvienam variantui atskirai technologinę schemą, komponuotę, įrenginių išdėstymą sklypo plane, sąnaudų žiniaraštį ir sustambintas investicijas. Pateikiamas ekonominis techninių siūlymų įvertinimas, atsižvelgiant į šilumos tiekimo reguliavimo tvarką ir nepriklausomų šilumos gamintojų reguliavimo sąlygas.