< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK

Užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Atlikta Utenos miesto šilumos ūkio esamos būklės apžvalga ir analizė, nustatyti pagrindiniai techniniai – ekonominiai veiklos rodikliai. Išanalizuotas Utenos rajoninės katilinės rekonstrukcijos variantas, kai dujinis garo katilas keičiamas efektyviu biokuro garo katilu. Verslo plane pateikiama rinkos analizė, investicijos ir investavimo planas, finansinių srautų, rizikos analizės, ekonominio atsipirkimo skaičiavimai. Investicijos suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, paruošta paraiška projekto finansavimui gauti iš Lietuvos verslo paramos agentūros. Projektui skirta finansinė parama.