< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Papildomų konsultacinių paslaugų dėl Vilniaus TE-3 pritaikymo kūrenti vietiniu kuru galimybių studijos parengimo paslaugos

Užsakovas: KPMG Baltics, UAB
Metai: 2013-2014

 

Paslaugų aprašymas: Darbe atliktas TE-3 įrenginių techninis būklės vertinimas, nustatytas likęs darbo resursas, įvertintas atskirų įrenginių pritaikymas atsinaujinančių energijos išteklių deginimui. Atsižvelgiant į Vilniaus mieto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikį, kitų konkurencingų šilumos gamybos šaltinių pajėgumus bei TE-3 turbogeneratoriaus techninius parametrus parinktas didžiausią socialinę-ekonominę naudą sukuriantis technologinis sprendimas. Projekte įvertintos galimybės įsisavinti struktūrinių fondų investicinę paramą iš 2014-2020 finansinės perspektyvos. Atsižvelgiant į teisinę-reguliacinę aplinką atliktas projekto finansinis-ekonominis vertinimas. Atlikta nagrinėjamų alternatyvų kaštų naudos analizė, bei parengtas projekto įgyvendino planas.