< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Biodujų parengimo transportuoti dujotiekiais ruošimo kaštai

Užsakovas: UAB „Vilniaus energija“
Metai: 2010

 

Paslaugų aprašymas: Darbe išanalizuotos biodujų gamybos ir jų paruošimo transportavimui dujotiekiais technologijos, substratai ir jų pagrindiniai biocheminiai parametrai. Apžvelgtos biodujų tiekiamų į gamtinių dujų tinklus kokybės reikalavimai taikomi kituose ES šalyse. Nustatytas preliminarus investicijų poreikis, eksploatacinės sąnaudos. Paskaičiuota galutinio produkto (išvalytų biodujų, kurių kokybė atitinka kituose ES šalyse nustatytus reikalavimus) pilnoji savikaina.