< Atgal
Energetikos planavimas

2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas

Užsakovas: Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
Metai: 2010-2011

 

Paslaugų aprašymas: Remiantis dabartine CŠT sektoriaus finansine situacija (konsoliduotas pelnas/nuostoliai, ilgalaikiai įsipareigojimai, būsimos pajamos, išorinės lėšos ir t.t.) bei prieinamais investiciniais ištekliais (sutaupymai, amortizaciniai atskaitymai, kreditai, subsidijos, dotacijos, pelnas ir pan.) nustatytos realios CŠT sektoriaus investavimo apimtys ir finansiniai srautai.
Lyginant investicinių lėšų poreikį su prieinamais ištekliais suformuluoti pasiūlymai valstybės administravimo ir reguliavimo institucijoms dėl CŠT sektoriui reikalingos paramos formų bei apimčių ir būtinų nuostatų teisės aktuose ir norminiuose dokumentuose.