< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Konsultacijos dėl energijos vartojimo tyrimo.

Customer: UAB „EPSO-G"

Year: 2017 

Klientui pateikta išsami ES valstybės narių gerosios praktikos analizė, įgyvendinant energijos taupymo susitarimus. Projektu metu išnagrinėtas Lietuvos Respublikos energijos vartojimo balansas ir charakterizuotas kiekvienas vartojimo subsektorius pagal energijos taupymo potencialą bei nustatyti galimi energijos sutapymo veiksmai ir projektai bei jų sutaupymo potencialas siekiant mažinti energijos vartojimą