< Atgal
Pramonės ir pastatų energetinis auditas

Energijos vartojimo auditas ir priemonių planas energijos vartojimo efektyvumui didinti

Užsakovas: AB „Giraitės Ginkluotės Gamykla“
Metai: 2015

Paslaugų aprašymasĮmonėje AB „Giraitės Ginkluotės Gamykla“ atliekamas auditas pagal „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“. Šio darbo tikslas įvertinti energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams mažinti. Tikslui pasiekti numatomos analizuoti priemonės: T5 lempų keitimas į LED lempas; saulės elektrinės statyba; monitoringo sistemos diegimas; gamybos įrenginių tuščiosios eigos eliminavimas; dujinių katilų keitimas biokuro katilu/-ais ir kt.