< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

3 K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Užsakovas: AB „Jonavos šilumos tinklai“
Metai: 2013

Paslaugų aprašymas: Atlikta AB „Jonavos šilumos tinklai“ esamos būklės apžvalga ir analizė, nustatyti pagrindiniai techniniai – ekonominiai veiklos rodikliai. Investiciniame projekte pateikiamas trasų modernizavimo projekto investicijų poreikis ir investavimo planas, finansinių srautų balansas, jautrumo ir rizikos analizės. Investicijos suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, paruošta paraiška projekto finansavimui gauti iš Lietuvos verslo paramos agentūros.