< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Leduoto vandens kompresorinės modernizavimas mažinant aplinkos taršą

Užsakovas: UAB „Varėnos pienelis“
Metai: 2012-2013

 

Paslaugų aprašymas: UAB „Varėnos pienelis“ patalpose Basanavičiaus g. 52, Varėnoje buvo siekiama išmontuoti seną leduoto vandens amoniakinę kompresorinę. Šalčio energijos poreikį buvo numatoma pagaminti sumontavus pilnai automatizuotus freoninės kompresorinės įrenginius. UAB „Varėnos pienelis“ užsakymu paruošta investicinio projekto „Leduoto vandens kompresorinės modernizavimas mažinant aplinkos taršą“ paraiška siekiant gauti paramą pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų 2012 m. finansavimo kryptis. Projekto nauda – aplinkos oro tarša amoniaku sumažėja 200 kg/metus, taupomi ištekliai (vanduo, tepalai, elektros energija), vandens šaldymo procese nebenaudojamas pavojingas amoniakas, išvengiama jo sąveikos su oru bei sprogimo pavojaus.