< Atgal
Energetikos planavimas

Energetinių paslaugų bendrovių (EPB) atsiradimo ir plėtros kliūčių teisinė analizė, kliūčių pašalinimo būdai. teisinių EPB atsiradimo ir plėtros prielaidų atsiradimas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija
Metai: 2010

 

Paslaugų aprašymas: Moksliniame tiriamajame darbe atlikta užsienio valstybėse naudojamo verslo modelio „Energetinių paslaugų bendrovė” (EPB) analizė, nagrinėtas teisinis reglamentavimas, skatinimo bei paramos mechanizmai ir kitos susijusios aplinkybės. Energetinių paslaugų bendrovės investuoja savo ar skolintas lėšas į energiją taupančių projektų įgyvendinimą, o investicijas visiškai ar didžiąja dalimi susigrąžina sutaupytos energijos sąskaita. Prieinamuose informacijos šaltiniuose nenustatyta specialių įstatymų ar teisės aktų, atskirai reglamentuojančių EPB veiklą ar šios veiklos dalyvius, tačiau ši terminologija naudojama įvairiuose direktyviniuose, programiniuose ir poįstatyminiuose dokumentuose.