< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Pikinės elektros energijos gamybos bendrovėje „Vilniaus energija“ galimybių studijos“ parengimas

Užsakovas: UAB „Energetikos linijos“
Metai: 2009

 

Paslaugų aprašymas: Šiame darbe nagrinėjama kokie papildomos kogeneracinės ir pikinės elektros kiekiai galėtų būtu pagaminti esamais UAB „Vilniaus energija“ elektros generavimo įrenginiais, jeigu būtų galimybė akumuliuoti šiluminė energiją karšto vandens talpyklose. Tuo tikslu išnagrinėti įrenginių eksploataciniai režimai, būtini akumuliuoti šiluminės energijos kiekiai, šilumos akumuliavimo ir „atidavimo“ galingumai ir kiti techniniai bei technologiniai aspektai. Išnagrinėtos techninės galimybės pritaikyti esamas mazuto talpyklas karšto vandens akumuliavimui, įvertintas investicijų poreikis. Kartu nustatyta naujų karšto vandens talpyklų parametrai bei jų preliminari kaina. Įvertinant galimus elektros rinkos Lietuvoje scenarijus bei šilumos akumuliavimo kaštus įvertintas galimų talpyklų atsipirkimas, kintant svarbiausiems įtakojantiems faktoriams.