< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

UAB „Vilniaus energija“ 2013-03-21 raštu pateikto investicinio projekto (pasiūlymo) II dalies teisinis, finansinis ir technologinis vertinimas, įvardinant galimas šio investicinio pasiūlymo alternatyvas bei įtaką AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įsipareigoji

Užsakovas: KPMG Baltics, UAB
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Atliktas UAB „Vilniaus energija“ Investicijų projekte pateiktų techninių sprendimų pagrįstumas ir pakankamumas siekiant užtikrinti ES direktyvose įtvirtintų (bei į LR teisinę bazę perkeltų) aplinkosauginių reikalavimų tinkamą įgyvendinimą per nustatytus terminus. Nustatytas Investicijų projekto ir parengtų alternatyvių techninių sprendimų poveikis šilumos tarifui. Techniniai sprendimai palyginti kaštų-naudos analizės metodu.