< Atgal
Energetikos planavimas

ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai 2005 - 2015 vertinimas

 ES struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu atliko ūkio subjektų grupė, kurią sudaro „KPMG Baltics“, UAB, „KPMG Advisory“, Ltd., „Ekotermija“, UAB, ir advokatų kontora „Glimstedt“

 Vertinimo ataskaitą sudaro šios dalys:

1.  pirmoje dalyje pristatomi vertinimo tikslai ir klausimai, vertinimo objektas ir metodologinis pagrindas;

2.  antroje dalyje apžvelgiama šalies socialinės-ekonominės situacijos raida bei jos įtaka daugiabučių namų modernizacijai;

3.  trečioje dalyje pateikiami 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-1.1-AM-01-V ir jos įgyvendinimo laikotarpiu valstybės skirtos paramos daugiabučių namų modernizavimui tinkamumo ir suderinamumo vertinimo rezultatai;

4.  ketvirtoje dalyje pristatomi 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.3.1.-FM-F-001 ir jos įgyvendinimo laikotarpiu valstybės skiriamos paramos daugiabučių namų modernizavimui tinkamumo ir suderinamumo vertinimo rezultatai;

5.  penktoje dalyje pateikiami valstybės skiriamos paramos daugiabučių namų modernizavimui efektyvumo ir poveikio vertinimo rezultatai, įskaitant Priemonės JKF ir DNA bei valstybės skirtos paramos vertinimą;

6.  šeštoje dalyje pristatomi optimalaus valstybės skiriamos paramos daugiabučių namų modernizavimui modelio analizės rezultatai ir pateikiamos valstybės paramos skyrimo modelio tobulinimo gairės;

7.  ataskaitos pabaigoje pateikiamos vertinimo išvados bei rekomendacijos.