< Atgal
Šilumos kainodaros paslaugos

Paraiškos dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties nustatymo parengimas, elektros energijos supirkimo kainos skaičiavimas, Projekto ir elektros energijos supirkimo kainos derinimas su atsakingomis institucijomis

Užsakovas: AB „Klaipėdos mediena“
Metai: 2013

Paslaugų aprašymas: AB „Klaipėdos medienos“ užsakymu parengtas prašymas Energetikos ministerijai dėl elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuoto elektros ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo apimčių nustatymo. Vadovaujantis Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodika (Žin., 2011, Nr. 68-3285), suskaičiuota elektros energijos supirkimo kaina. AB „Klaipėdos mediena“ elektros supirkimo kaina patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu.