< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Žemės ūkio atliekų panaudojimas energijos gamybai

Užsakovas: UAB „Agaras“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: UAB „Agaras“ technologiniame procese susidaro reikšmingas kiekis biodegraduojančių atliekų. Siekiant šių ir kitų gamybiniame procese susidarančių atliekų efektyvaus panaudojimo buvo iniciuotas projektas, kuriame numatyta pastatyti 0,8 MW biodujjėgainę. Paslaugų apimtyje buvo parengta paraiška ir susiję dokumentai siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projektui 2012 metais buvo skirta 5,9 mln. Lt investicinė parama. UAB „Ekotermija“ vykdo projekto įgyvendinimo priežiūrą iki pilno projekto užbaigimo.