< Atgal
Pramonės ir pastatų energetinis auditas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo pramonės įmonėse potencialo ir priemonių, skatinančių efektyviai vartoti įvairias energijos rūšis, nustatymas. Darbas atliekamas siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/ES reikalavimus

Užsakovas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Naudos gavėjas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Metai: 2015

Paslaugų aprašymasAtsižvelgiant į Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo siekius efektyviai naudoti energiją ir tuo pačiu didinti Europos Sąjungos pramonės konkurencingumą, atlikta Lietuvos pramonės energijos vartojimo efektyvumo (EVE) analizė ir potencialo nustatymas. Tyrimo metu pagal elektros ir gamtinių dujų vartojimą parengta pramonės įmonių suvestinė, išsiųstas klausimynas įmonėms, atlikta teisės aktų, susijusių su EVE, analizė, atlikta pramonės konkurencingumo analizė ir palyginimas su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis EVE atžvilgiu. Pagal įmonių apklausos duomenis atliktas esamos EVE situacijos vertinimas, nustatyti energijos gamybos efektyvumo rodikliai, efektyvumo didinimo mastas ir sutaupymai, įvertintas pramonės įmonių energijos poreikių savitumas alternatyvių energijos išteklių atžvilgiu, atliktas EVE techninio ir ekonominio potencialo 2014–2020 m. įvertinimas, pramonės įmonėse pagamintos energijos integravimo į inžinerinius tinklus įvertinimas, nustatyta EVE didinimo įtaka gaminamai produkcijai, įvertintas priemonių, paskatų bei jų įgyvendinimo mechanizmų poreikis, pateikta rekomenduojamų skatinimo mechanizmų įtaka EVE didinimui, konkurencingumui, Lietuvos ekonomikai, darbo vietų kūrimui.