< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Biokuro plėtros ir efektyvesnio jo panaudojimo šilumos gamyboje Mažeikių RK

Užsakovas: UAB „Energetikos linijos“
Metai: 2009-2010

 

Paslaugų aprašymas: Įvertintos galimybės išplėsti Mažeikiu rajoninės katilinės biokuru kūrenamų katilų parką bei įrengti naują biokuro kogeneracinę jėgainę šios katilinės teritorijoje, tokiu būdu sumažinant priklausomybę nuo pastoviai brangstančių importuojamų gamtinių dujų, sąlygojančių didelį vartotojams tiekiamos šilumos kainos augimo tempą. Atlikus Lietuvos taikomų kogeneracinių jėgainių skatinimo mechanizmų vertinimą, parengtas techninis – ekonominis biokuro kogeneracinės jėgainės pagrindimais. Parengti priešprojektiniai sprendimai, parinkti techniniai parametrai, atlikta ekonominė-finansinė analizė bei suformuoti pasiūlymai dėl galimų statybos finansavimo būdų ir sąlygų.