< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

UAB „Utenos šilumos tinklai“ gamybos šaltinio tolimesnio vystymo bei katilinės teritorijoje esamo mazuto ūkio pertvarkymo galimybių studija

Užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai“
Metai: 2015

Paslaugų aprašymasDarbe nagrinėjamas šilumos gamybos šaltinio (Utenos RK) darbo efektyvumas bei patikimumas, pasinaudojant bendrovės disponuojama informacija ir esant įvairiems energijos vartojimo režimams ir galimoms avarinėms situacijoms. Suformuoti siūlymai tolimesniam vystymui, siekiant mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir efektyvų energijos gamybos procesą, susidarant įvairiems energijos vartojimo ir avarijų scenarijams.