< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Biokuro panaudojimo šilumos gamybai Mažeikiuose“ galimybių studija

Užsakovas: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Darbo tikslas – įvertinti maksimalaus biokuro panaudojimo galimybes šilumos gamybai Mažeikių mieste atsisakant naudoti iškastinį kurą. Darbe atliktas ekonominis-techninis biokurą deginančių šilumos gamybos įrenginių įvertinimas, nustatyta ekonomiškai tikslingiausia biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių plėtra. Atlikti ekonominiai-finansiniai skaičiavimai, nustatyta projekto įgyvendinimo įtaka šilumos kainai. Darbe taip pat atlikta biokuro kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimo analizė. Nustatyti techniniai parametrai, atlikti ekonominiai-finansiniai skaičiavimai prie skirtingų kuro kainų, investicijų poreikio ir parduodamos elektros kainų. Gauti rezultatai apibendrinti išvadose.