Paslaugos

< Atgal

Pramonės ir pastatų energetinis auditas

images/5.png

Pramonės įmonėse energetinių resursų (elektros, šilumos, garo šalčio ir kt.) sąnaudos dažnu atveju sudaro 20 proc. ir daugiau nuo produkcijos savikainos. Dėl nuolat kylančių energijos resursų kainų ir didėjančių sąnaudų, taip pat siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, vartojamo kuro diversifikavimo į atsinaujinančius energijos išteklius pramonės įmonėms siūlome atlikti technologinių procesų ir kitų reikmių auditą.

Audito tikslas parengti konkrečių investicinių priemonių, kurios tiesiogiai mažina pramonės įmonės sąnaudas, planą. Audito metu atliekama elektros, garo, šilumos dujų ar kt. inžinerinių sistemų analizė, daro režimai, naudojama įranga ir jos darbo parametrai. Pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl įrenginių pakeitimo, procesų optimizavimo bei atliekinės energijos panaudojimo.

Pastatų energinis auditas atliekamas vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu patvirtinta metodika.

Plačiau apie projektus įgyvendintus šioje srityje Plačiau

Kitos mūsų teikiamos paslaugos