< Atgal
Energetikos planavimas
Pramonės ir pastatų energetinis auditas

Energijos vartojimo efektyvumo projektų Lietuvos viešajame sektoriuje rinkos paklausos studija

Užsakovas: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Partneriai: UAB „KPMG Baltics“ http://www.kpmg.com, advokatų kontora „Glimstedt“ http://www.glimstedt.lt
Metai: 2013-2014

 

Paslaugų aprašymas: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas įpareigojo parengti Energijos vartojimo efektyvumo projektų Lietuvos viešajame sektoriuje rinkos paklausos studiją (toliau – studiją). Šioje studijoje išanalizavome energetinių paslaugų bendrovių (toliau – EPB) paslaugų Lietuvoje rinką: įvertinome energijos taupymo galimybes viešosios paskirties pastatų ir gatvių apšvietimo segmentuose, taip pat privačiojo sektoriaus galimybes teikti EPB paslaugas, nustatėme didžiausias EPB rinkos plėtros kliūtis, numatėme ir pasiūlėme galimus sprendimus toms kliūtims įveikti. Ataskaitą sudaro 4 skyriai. Pirmajame skyriuje pateikėme energijos vartojimo efektyvumo paslaugų rinkos įvertinimą: apžvelgėme viešosios paskirties pastatų fondą ir gatvių apšvietimo įrangą, pastaraisiais metais įgyvendintas renovavimo programas, išanalizavome galimus renovavimo scenarijus, įvertinome privačiojo sektoriaus pasirengimą ir galimybes imtis EPB projektų bei potencialius finansavimo mechanizmus. Antrajame skyriuje nustatėme pagrindines kliūtis, kurias reikia įveikti siekiant paskatinti EPB rinkos plėtrą Lietuvoje. Trečiajame skyriuje išdėstėme savo siūlymus, kaip pašalinti minėtas kliūtis. O ketvirtajame skyriuje pateikėme savo skaičiavimus, rodančius, kaip EPB rinkos plėtra paveiks Lietuvos ekonomiką.