< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

UAB Tauragės šilumos tinklų Beržės rajoninės katilinės rekonstrukcijos investicinio projekto paruošimo paslaugos

Užsakovas: UAB „Tauragės šilumos tinklai“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: Darbe buvo parengta Tauragės miesto pagrindinės katilinės (Beržės rajoninės katilinės) rekonstrukcijos priemonių galimybių studija/ investicinis projektas siekiant atsisakyti iškastinio kuro naudojimo Beržės katilinėje, įvertintos galimybes gaminti elektrą ir parduoti ją kaip viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, atlikta kamino ir vandens paruošimo ūkio rekonstrukcijos alternatyvų analizė ir parinkti optimalūs sprendimai pagrįsti technine – ekonomine analize. Darbe atlikta analizė ir nustatyti naujo biokuro katilo techniniai parametrai ir galia. Taip pat įvertintos esamo turbogeneratoriaus techninės galimybės gaminti elektros energiją nešildymo sezono metu ir parduoti perteklinę elektros energiją į elektros tinklą. Atlikta analizė dėl esamo mūrinio kamino ir esamo kondensacinio ekonomaizerio panaudojimo darbui su nauju biokuro katilu. Pateiktos rekomendacijos dėl rezervinio kuro (mazuto ūkio) rekonstrukcijos siekiant sumažinti rezervinio kuro saugojimo sąnaudas.