< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Konsultacinės AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausančių kurą deginančių įrenginių pertvarkymo paslaugos

Užsakovas: KPMG Baltics, UAB
Metai: 2012-2013

 

Paslaugų aprašymas: AB „Vilnius šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“ veiklos analizė. Parengta šilumos poreikio Vilniaus mieste prognozė iki 2030 metų. Atliktas techninis esamų įrenginių ir infrastruktūros įvertinimas (auditas). Atliktas esamų šilumos ir elektros/ šilumos įrenginių darbo galimybės ir modernizavimo poreikis vadovaujantis direktyva Nr. 2010/75/EB.
Parengtas investicijų projektas 3 pasirinktoms alternatyvoms: (i.) Perspektyviausių alternatyvų (max 3 vienetai) techninis detalizavimas (įskaitant įrenginių išdėstymo planą, bendras schemas), galimybių panaudoti esamą infrastruktūrą įvertinimas, lėšų poreikio prognozavimas ir investicijų struktūros (grafiko) parengimas; (ii.) Būtinų ekonominių-finansinių rodiklių parengimas finansiniam modeliui; (iii.) Regione ir Europos Sąjungoje atliktų panašios krypties investicijų analizė, planuojamų ir suskaičiuotų investicijų bei eksploatavimo sąnaudų specifinių rodiklių palyginimas su viešais kitų panašių investicijų rodikliais; (iv.) Statybos laikotarpio, finansavimo šaltinių ir sąlygų įvertinimas pagal kitose panašiuose rinkose įgyvendintų projektų patirtį; (iiv.) Detalios informacijos ir duomenų CAPEX rodiklių modeliavimui parengimas.