< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

AB „Jonavos šilumos tinklai“ investicinės veiklos ir nepriklausomų šilumos gamintojų įtaka šilumos kainai 2012-2017 laikotarpiu

Užsakovas: AB „Jonavos šilumos tinklai“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: Šio darbo tikslas buvo įvertinanti 10 MW biokurą naudojančio katilo, su kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu, įrengimo Jonavos mieste įtaką centralizuotos šilumos tiekimo įmonės AB „Jonavos šilumos tinklai“ palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms bei šilumos kainai 2012 – 2020 metų laikotarpyje. Tuo tikslu buvo vertinama esama šilumos gamybos šaltinių konfigūracija ir galimi jų pertvarkymai, siekiant atitikti energetinės strategijos tikslus ir užtikrinti kokybišką šilumos tiekimą Jonavos mieste. Taip pat buvo vertinamos reikalingų investicijų kryptys ir apimtys, vertinama galimų pertvarkymų įtaka AB „Jonavos šilumos tinklai“ ekonomikai ir bendrosioms šilumos tiekimo sąnaudoms laikotarpyje iki 2020 metų. Atliktas nepriklausomų šilumos gamintojų įtakos AB "Jonavos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamosioms įvertinimas.