< Atgal
Parama energetikos ir aplinkosaugos projektams

Katilinės modernizavimas siekiant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius energijos gamybai

Užsakovas: AB „Žemaitijos pienas“
Metai: 2013

 

Paslaugų aprašymas: 2013 metais parengėme AB „Žemaitijos pienas“ projekto „Naujos biokurą naudojančios katilinės statyba AB Žemaitijos pienas“ paraišką, investicijų projektą, atranką poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, pirkimo dokumentus katilinės pirkimui „iki rakto“ ir kitus dokumentus reikalingus gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal VP3-3.4-UM-02-K priemones „Atsinaujinančių energijos ištekliu panaudojimas energijos gamybai“. Projektui 2013 metais buvo skirta 5,96 mln. Lt investicinė parama. UAB „Ekotermija“ vykdo projekto įgyvendinimo priežiūrą iki pilno projekto užbaigimo.