< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Biokuro katilo įrengimo, UAB „Fortum Joniškio energija“ katilinėje, investicinis verslo planas

Užsakovas: UAB „Fortum Joniškio energija“
Metai: 2011

 

Paslaugų aprašymas: Atsižvelgus į centralizuoto šilumos tiekimo poreikį, esamų katilinių sklypo užstatymą ir technines galimybes įrengti biokuro katilus su visa kuro priėmimo, saugojimo infrastruktūrą, buvo nustatyti galimi biokuro katilų plėtros scenarijai bei sumodeliuoti biokuro katilų šilumos gamybos darbo režimai. Kiekvieno scenarijaus atveju buvo įvertintas investicijų poreikis, eksploatacinės sąnaudos. Atlikta visų nagrinėtų scenarijų ekonominis-finansinis analizė (su ir be investicinės paramos). Taip pat paskaičiuota nagrinėjamų įtaka galutinei šilumos tiekimo kainai ir atliktas CO2 išmetimų pokyčio vertinimas. Rezultatai apibendrinti išvadose.