< Atgal
Šilumos kainodaros paslaugos

Pastatų modernizacijos įtaka UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos savikainos pastoviajai dedamajai

Užsakovas: UAB „Ignalinos šilumos tinklai“
Metai: 2012

 

Paslaugų aprašymas: Ataskaitoje įvertinta masinės pastatų modernizacijos Ignalinos mieste įtaka šilumos kainos pastoviajai dedamajai ir galimybė sumažinti šios dedamosios augimą prijungiant naujus šilumos vartotojus. Nustatytas šilumos poreikio sumažėjimas dėl renovacijos (vertinami trys renovacijos scenarijai) bei naujų šilumos vartotojų poreikis, kuris leistų nedidinti šilumos kainos pastoviosios dedamosios.