< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Kauno rajono šilumos gamybos šaltinių renovacijos galimybių studija

Užsakovas: UAB „Komunalinių paslaugų centras“
Metai: 2010

 

Paslaugų aprašymas: Galimybių studijoje techniniu ir ekonominiu atžvilgiu nagrinėjama, Kauno rajone veikiančių, šilumos gamybos šaltinių situacija. Darbe atlikta Kauno rajono savivaldybės administruojamų šilumos gamybos šaltinių efektyvumo, sąnaudų pagrįstumo analizė:

  • Įvertintas šilumos šaltinių gamybos efektyvumas ir galimybės jo padidinimui atsižvelgiant į reikalingų investicijų poreikį, ir investicijų daromą įtaką šilumos savikainai;
  • Atlikta techninė, ekonominė ir aplinkosauginė analizė dėl galimų įvairių rūšių biokuro įdiegimo nagrinėjamuose katilinėse;
  • Atliktas katilinių renovacijai reikalingų investicijų dydžio ir galimų jų finansavimo būdų vertinimas;
  • Parengti principiniai siūlymai dėl šilumos ūkio valdymo, galimo privataus operatoriaus pritraukimo teisinių ir ekonominių būdu;
  • Parengti strateginiai siūlymai dėl tolimesnės šilumos ūkio vystymo techninės, ekonominės ir administracinės veiklos vykdymo.