< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

Klaipėdos Universiteto ligoninės pastatų modernizavimas ESCO/ETPT modeliu

 Klaipėdos Universiteto ligoninės pastatų modernizavimas ESCO/ETPT modeliu

Sutartį įgyvendina Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys partneriai - Advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai (teisės konsultantai), UAB KPMG Baltics (finansų konsultantai) ir UAB Ekotermija (techniniai konsultantai).
Paslaugos apima 3 (trijų) Klaipėdos Universiteto ligoninės viešos paskirties korpusų Energijos vartojimo auditų parengimą, mikroklimato sąlygų nustatytų higienos normose matavimus, su viešojo pirkimo procedūra (privataus subjekto atranka) susijusių dokumentų, įskaitant energijos taupymo paslaugų sutarties, techninės specifikacijos bei pirkimo dokumentų, parengimą. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Energijos Taupymo Paslaugų Tiekėjo (ETPT) modeliu, Viešojo ir Privataus Sektorių Partnerystės (VPSP) būdu. Parengtų dokumentų pagrindu paskelbta viešojo pirkimo (privataus subjekto atrankos) procedūra.