< Atgal
Verslo planai, investiciniai projektai ir galimybių studijos

1 Etapas. „Biodujas gaminančių ir tiekiančių į gamtinių dujų tinklus objektų valstybinio reguliavimo teisės aktų analizė ir galimybių investicinei veiklai įvertinimas 2 Etapas. „Pilotinės biodujų gamybos ir gryninimo stoties investicinių ir eksploatacinių

Užsakovas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Metai: 2011-2012

 

Paslaugų aprašymas: Atlikta ES šalių valstybinio reguliavimo, teisino ir ekonominio skatinimo priemonių apžvalga biodujų gamybos ir tiekimo sektoriuje pagal atskiras sritis. Įvertinta investicinė aplinka biodujų gamybos ir tiekimo objektams įrengti Lietuvoje.
Įvertinti biodujų gamybos, gryninimo, kokybės gerinimo, objekto funkcionalumui reikalingų komunikacijų ir infrastruktūros investiciniai poreikiai. Atliktas biodujų jėgainės darbo režimų modeliavimas, pilnų eksploatavimo sąnaudų modeliavimas ir biodujų gamybos, ir tiekimo į gamtinių dujų tinklus skaičiavimas. Gauti darbo rezultatai apibendrinti išvadose.