< Atgal
Energetikos planavimas

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo Lietuvos energetikos įmonėse taisyklių projekto parengimas

Užsakovas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Metai: 2012-2013

 

Paslaugų aprašymas: Išanalizuota Lietuvos Respublikos teisinė bazė, reglamentuojanti energijos išteklių rezervinių atsargų laikymą, naudojimą, atnaujinimą ir pan. Atlikta šilumos tiekimo įmonių esamos situacijos analizė identifikuojant rezervinio kuro atsargų kaupimo ir panaudojimo apimtis, infrastruktūros atitikimą teisės aktų reikalavimams bei rezervinio kuro sąnaudų įtaką šilumos savikainai.
Siekiant įvertinti užsienio šalių rezervinio kuro laikymo, naudojimo ir atnaujinimo praktiką studijoje apžvelgta Europos Sąjungos šalių teisinė bazė. Atlikus centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus esamos situacijos analizę bei tarptautinės teisinės bazės apžvalgą, pateikti teisės aktų, t.y. Energetikos įstatymo 29 straipsnio ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, pakeitimo projektai, padėsiantys optimizuoti rezervinio kuro infrastruktūros sąnaudas.
Pagal parengtos analizės duomenis buvo priimti teisės aktų pakeitimai sumažinę rezervo laikymo terminą iš 30 dienų į 10 dienų.